Kystverkets virksomhet

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Aktivitet og tjenester
09724: Kystverkets virksomhet. Aktiviteter og tjenester. Fartøy i oljevern- og slepebåtberedskap (2006 - 2016)
09720: Kystverkets virksomhet. Aktiviteter og tjenester. Forvaltning av farledsbevis (2009 - 2016)
09725: Kystverkets virksomhet. Aktiviteter og tjenester. Hendelser med akutt forurensing (2006 - 2016)
09739: Kystverkets virksomhet. Aktiviteter og tjenester. Lospliktige seilaser, etter sjøtrafikkavdeling og lospliktutøvelse (2009 - 2016)
09740: Kystverkets virksomhet. Aktiviteter og tjenester. Overvåkning med fly og satellitt (2006 - 2016)
09721: Kystverkets virksomhet. Aktiviteter og tjenester. Seilingsklareringer, etter sjøtrafikksentral og skipstype (2009 - 2016)
Resultater
09722: Kystverkets virksomhet. Resultater. Indikatorer fra virkeområdet til sjøtrafikksentralene, etter sjøtrafikksentral (2009 - 2016)
09723: Kystverkets virksomhet. Resultater. Meldinger i SafeSeaNet, etter farlig last (2005 - 2016)
09718: Kystverkets virksomhet. Resultater. Oppetid for det automatiske identifikasjonssystemet for skip (AIS), etter basestasjon (2009M01 - 2016M12)
09726: Kystverkets virksomhet. Resultater. Oppetid for det automatiske identifikasjonssystemet for skip (AIS) (prosent) (2009M01 - 2016M12)
09719: Kystverkets virksomhet. Resultater. Skipsulykker på lospliktig seilas, etter lospliktutøvelse (2009 - 2016)
Avslutta tidsserier - Ressursinnsats
09741: Kystverkets virksomhet. Ressursinnsats (avslutta serie) (2006 - 2011)
09727: Kystverkets virksomhet. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter kjønn og alder (avslutta serie) (2009 - 2011)
09729: Kystverkets virksomhet. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter kjønn og avtalt arbeidstid per uke i arbeidsforholdet (avslutta serie) (2009 - 2011)
09728: Kystverkets virksomhet. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2009 - 2011)
08335: StatRes. Utgifter og årsverk i statsforvaltningen, etter tjenesteområde (avslutta serie) (2006 - 2014)
09200: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen, etter tjenesteområde, kjønn og alder (avslutta serie) (2009 - 2013)
09202: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen, etter tjenesteområde, kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2009 - 2013)
09205: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen etter tjenesteområde, kjønn og arbeidstid per uke (avslutta serie) (2009 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken