Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04934: K. Kultur, bydel - nøkkeltall (B) (2004 - 2016)
04677: K. Kultur, bydel - grunnlagsdata (B) (2004 - 2016)
04909: K. Kultur - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
06936: K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
04692: K. Kultur - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06937: K1. Konsern - Kultur - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06421: K. Kultur - kvalitet (K) (1999 - 2016)
04924: K. Kultur - nøkkeltall (F) (1999 - 2016)
07795: K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (F) (2004 - 2016)
04667: K. Kultur - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
07799: K1. Konsern - Kultur - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken