Konsumprisindeks for Svalbard

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07536: Konsumprisindeks Svalbard (2001=100) (2001 - 2013)
08694: Prisnivåindeks og vektandeler for Svalbard, etter konsumgruppe (Fastlandet=100, gitt vektandeler for fastlandet) (2007 - 2010)
08693: Prisnivåindeks og vektandeler for Svalbard, etter konsumgruppe (Fastlandet=100, gitt vektandeler for Svalbard) (2007 - 2010)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken