Konsumprisindeksen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Månedstall (basisår 2015)
03013: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) (1979M01 - 2017M09)
11117: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) (2015M01 - 2017M09)
05327: KPI-JA og KPI-JAE, etter konsumgruppe. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) (1995M01 - 2017M09)
11119: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) (2015M01 - 2017M09)
06444: KPI og KPI-JAE sesongjustert (2015=100) (1985M01 - 2017M09)
08981: Konsumprisindeks, historisk serie, etter måned (2015=100) (1920 - 2017)
08183: Konsumprisindeks, historisk serie (2015=100) (1920M03 - 2017M09)
Årstall (basisår 2015)
03014: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (2015=100) (1979 - 2016)
11118: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) (2015 - 2016)
11120: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (2015=100) (2015 - 2016)
05335: KPI-JA og KPI-JAE, etter konsumgruppe. KPI-JE og KPI-JEL (2015=100) (1995 - 2016)
08184: Konsumprisindeks, historisk serie (2015=100) (1865 - 2016)
Avslutta tidsserier
Månedtall (basisår 1998 eller 1999) - Avslutta tidsserier
11446: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (1998=100) (avslutta serie) (1979M01 - 2016M12)
11447: KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100), etter konsumgruppe (avslutta serie) (1995M01 - 2016M12)
11448: KPI og KPI-JAE sesongjustert (juli 1999=100) (avslutta serie) (1985M01 - 2016M12)
11449: Konsumprisindeks, historisk serie, etter måned (1998=100) (avslutta serie) (1920 - 2016)
03362: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (1998=100) (avslutta serie) (1979M01 - 2015M12)
05331: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100) (avslutta serie ) (2002M12 - 2015M12)
04494: KPI-JA for varer og tjenester, etter leveringssektor. Måneds- og 12-månedersendring i prosent (avslutta serie) (2003M01 - 2004M12)
04488: KPI-JA og KPI-JAE, måneds- og 12-månedersendring i prosent. KPI-JE og KPI uten elektrisitet (1998=100) (avslutta serie) (1995M01 - 2004M12)
03651: Prisindeks for detaljhandel, etter næring (SN94) (1998=100) (avslutta serie) (1979M01 - 2004M04)
Årstall (basisår 1998 eller 1999) - Avslutta tidsserier
11450: Konsumprisindeks, etter konsumgruppe (1998=100) (avslutta serie) (1979 - 2016)
03363: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (1998=100) (avslutta serie) (1979 - 2015)
05332: KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor (juli 1999=100) (avslutta serie ) (2003 - 2015)
11451: KPI-JA og KPI-JAE (juli 1999=100). KPI-JE og KPI-JEL (1998=100), etter konsumgruppe (avslutta serie) (1995 - 2016)
11452: Konsumprisindeks, historisk serie (1998=100) (avslutta serie) (1865 - 2016)
04493: KPI-JA og KPI-JAE, endring i prosent. KPI-JE og KPI uten elektrisitet (1998=100) (avslutta serie) (1995 - 2004)
05825: Utgåtte representantvarer (matvarer) (1998=100) (avslutta serie) (1979 - 2004)
03654: Prisindeks for detaljhandel, etter næring (SN94) (1998=100) (avslutta serie) (1979 - 2003)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken