Sysselsatte på korttidsopphold

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08435: Sysselsatte, etter bosettingsstatus, næring (SN2007) og landbakgrunn. 4. kvartal (2008K4 - 2016K4)
08069: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn, kjønn og alder. 4. kvartal (2008K4 - 2016K4)
08065: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007), kjønn og alder. 4. kvartal (avslutta serie) (2008K4 - 2015K4)
Avslutta tidsserier
06135: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, alder og næring (SN2002) (avslutta serie) (2003K4 - 2008K4)
06134: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, arbeidsstedsfylke og næring (SN2002) (F) (avslutta serie) (2003K4 - 2008K4)
08070: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. 4. kvartal (F) (avslutta serie) (2008K4 - 2016K4)
06132: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2002) og organisasjonsform (avslutta serie) (2003K4 - 2008K4)
06111: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, alder og landbakgrunn (avslutta serie) (2003K4 - 2008K4)
06475: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn (F) (avslutta serie) (2003K4 - 2008K4)
08068: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2007). 4. kvartal (avslutta serie) (2008K4 - 2016K4)
06110: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2002) (avslutta serie) (2003K4 - 2008K4)
08067: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007) og organisasjonsform. 4. kvartal (avslutta serie) (2008K4 - 2014K4)
08079: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007). 4. kvartal (avslutta serie) (2008K4 - 2015K4)
08081: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. Årstall (F) (avslutta serie) (2007 - 2014)
08077: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og kjønn. Årstall (avslutta serie) (2007 - 2014)
08083: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2007). Årstall (avslutta serie) (2008 - 2014)
08080: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007), kjønn og alder. Årstall (avslutta serie) (2008 - 2014)
08078: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007). Årstall (avslutta serie) (2008 - 2014)
07281: Nye selvstendig næringsdrivende ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn. Årstall (avslutta serie) (2006 - 2013)
08071: Nye selvstendig næringsdrivende ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007). Årstall (avslutta serie) (2008 - 2013)
07280: Nye selvstendig næringsdrivende ikke registrert bosatt, etter næring (SN2002) (avslutta serie) (2006 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken