Korn og oljevekster, areal og avlinger

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04607: Areal av korn- og oljevekster (F) (2001 - 2016)
04613: Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster, etter arealgrupper (F) (2001 - 2016)
07479: Kornavling (1 000 tonn) (1989 - 2016)
04609: Kornavling (1 000 tonn) (F) (2001 - 2015)
07480: Kornavling per dekar (kg) (1989 - 2016)
04610: Kornavling per dekar (kg) (F) (2001 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken