Sysselsette i kommunal sektor

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06417: S. Sysselsetting i kommunene - nøkkeltall (K) (2005 - 2016)
07791: S1. Konsern - Sysselsetting i kommunene - nøkkeltall (K) (2009 - 2016)
06419: S. Sysselsetting i kommunene - grunnlagsdata (K) (2005 - 2016)
07801: S1. Konsern - Sysselsetting i kommunen - grunnlagsdata (K) (2009 - 2016)
06424: S. Sysselsetting i fylkeskommunene - nøkkeltall (F) (2005 - 2016)
07788: S1. Konsern - Sysselsetting i fylkeskommunene - nøkkeltall (F) (2009 - 2016)
06437: S. Sysselsetting i fylkeskommunene - grunnlagsdata (F) (2005 - 2016)
07787: S1. Konsern - Sysselsetting i fylkeskommunene - grunnlagsdata (F) (2009 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken