Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
01181: Fylkestingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) (1975 - 2015)
11001: Fylkestingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og endringer i prosentpoeng fra forrige valg (K) (2011 - 2015)
09476: Fylkestingsvalget. Stemmer og valgdeltakelse (K) (1975 - 2015)
01177: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetidspunkt (K) (1975 - 2015)
01175: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmesteder (K) (1991 - 1999)
11059: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse, etter kjønn, alder, utdanningsnivå, statsborgerskap, innvandringskategori, landbakgrunn, antall ganger en hadde stemmerett og utvalgte kommuner (prosent) (K) (2007 - 2015)
01180: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste (K) (1945 - 2015)
08346: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og bydel/valgkrets i utvalgte kommuner (prosent) (B) (1999 - 2015)
10998: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og endringer i prosentpoeng fra forrige valg (K) (avslutta serie) (2007 - 2015)
10804: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter stemmetidspunkt og parti/valgliste (K) (2007 - 2015)
09475: Kommunestyrevalget. Stemmer og valgdeltakelse (K) (1955 - 2015)
Avslutta tidsserier
01178: Kommunestyrevalget. Avgitte stemmer, etter stemmetype (K) (avslutta serie) (1955 - 2007)
01179: Fylkestingsvalget. Avgitte stemmer, etter stemmetype (K) (avslutta serie) (1975 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken