Fylkeskommuneregnskap

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10875: Utvalgte nasjonale nøkkeltall. Fylkeskonsern (2008 - 2016)
06201: Hovedtall for drift, investering og finansiering. Fylkeskonsern (mill. kr) (2004 - 2016)
10876: Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Fylkeskonsern (2008 - 2016)
04917: A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter - nøkkeltall (F) (1999 - 2016)
04939: A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (F) (2001 - 2016)
04699: A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
04940: A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
05064: Detaljerte regnskapstall, driftsregnskapet funksjonsfordelt (1 000 kr) (F) (2003 - 2016)
04916: Kjøp av tjenester - nøkkeltall (F) (2003 - 2016)
08840: Konsern - Kjøp av tjenester - nøkkeltall (F) (2008 - 2016)
04698: Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (F) (2003 - 2016)
08847: Konsern - Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (F) (2008 - 2016)
04926: M. Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall (F) (1999 - 2016)
06938: M1. Konsern - Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall (F) (2007 - 2016)
04669: M. Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
07796: M1. Konsern - Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
06430: Hovedoversikt driftsregnskapet (F) (2001 - 2016)
06429: Hovedoversikt investeringsregnskapet (F) (2006 - 2016)
06431: Hovedoversikt balanse (F) (2004 - 2016)
04943: Økonomisk oversikt, driftsregnskap, konsern - fylkeskommune (F) (2001 - 2016)
04945: Økonomisk oversikt, investeringsregnskap, konsern - fylkeskommune (F) (2001 - 2016)
04941: Økonomisk oversikt, balanse, konsern - fylkeskommune (F) (2001 - 2016)
Avslutta tidsserier
01654: Kommuneregnskap. Balanse (1 000 kr) (F) (avslutta serie) (1991 - 2000)
01658: Kommuneregnskap. Aggregater fra kommuneregnskapene (1 000 kr) (F) (avslutta serie) (1991 - 2000)
01662: Kommuneregnskap. Nøkkeltall fra kommuneregnskapet (1 000 kr) (F) (avslutta serie) (1991 - 2000)
05481: Hovedtall for drift, investering og finansiering. Fylkeskommuner, reviderte tall (mill. kr) (avlutta serie) (2003 - 2014)
08688: Utvalgte nasjonale nøkkeltall. Fylkeskommuner (avslutta serie) (2003 - 2014)
04942: Økonomisk oversikt, driftsregnskap - fylke (F) (avslutta serie) (1999 - 2009)
04944: Økonomisk oversikt, investeringsregnskap - fylke (2003-2005) (F) (avslutta serie) (1999 - 2009)
04951: Økonomisk oversikt, balanse - fylke (2003-2005) (F) (avslutta serie) (1999 - 2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken