Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10492: Kommunale gebyrer (inkl. mva.) knyttet til bolig, etter tjenesteområde og landsdel. Veid gjennomsnitt (2016 - 2017)
08122: Gebyrer for renovasjon, vann og avløp. Satser for en standard bolig på 120 m², ekskl. mva. (kr) (K) (2002 - 2016)
04898: Gebyrsatser/brukerbetaling - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
04691: Gebyrsatser/brukerbetaling - grunnlagsdata (K) (2003 - 2016)
05455: I. Avløp - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
04936: I. Vann - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
05457: I. Avløp - grunnlagsdata (K) (2000 - 2016)
04689: I. Vann - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
Avslutta tidsserier
06511: Avløpsgebyrer. Satser for en standard bolig på 120 m² (kr). Gjennomsnitt (F) (avslutta serie) (2003 - 2007)
05656: Vanngebyrer. Satser for en standard bolig på 120 m² (kr). Gjennomsnitt (F) (avslutta serie) (2003 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken