Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04935: N. Bolig, bydel - nøkkeltall (B) (2004 - 2016)
04678: N. Bolig, bydel - grunnlagsdata (B) (2004 - 2016)
04912: N. Bolig - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
06493: N1. Konsern - Bolig - nøkkeltall (K) (2000 - 2016)
04695: N. Bolig - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06490: N1. Konsern - Bolig - grunnlagsdata (K) (2000 - 2016)
06409: N. Bolig - kvalitet (K) (2000 - 2016)
Avslutta tidsserier
06277: Tilrettelagte boliger (K) (B) (avslutta serie) (2005 - 2008)
06278: Vedtak om/tildelte kommunale boliger, etter brukergrupper og alder (K) (B) (avslutta serie) (2005 - 2008)
05594: Kommunalt disponerte boliger og omsorgsboliger, etter eieform (K) (B) (avslutta serie) (2004)
04235: Kommunalt disponerte boliger og omsorgsboliger, etter eieform (K) (B) (avslutta serie) (2001 - 2003)
06269: Kommunalt disponerte boliger, etter disposisjonsform (K) (B) (avslutta serie) (2005 - 2008)
06279: Midlertidige botilbud, etter oppholdstype (K) (B) (avslutta serie) (2005 - 2008)
06280: Midlertidige botilbud, etter oppholdstype og varighet (K) (B) (avslutta serie) (2005 - 2008)
06561: Kvalitetsindikatorer (K) (B) (avslutta serie) (2005 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken