Utslipp av klimagasser

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Utslipp fra norsk territorium
08940: Klimagasser, etter kilde, energiprodukt og komponent (1990 - 2016)
08941: Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl., etter kilde, energiprodukt og komponent (1990 - 2015)
08942: Svevestøv, organiske miljøgifter, etter kilde, energiprodukt og komponent (1990 - 2015)
08943: Tungmetaller, etter kilde, energiprodukt og komponent (kg) (1990 - 2015)
10608: Klimagasser, etter kilde og komponent (F) (2009 - 2015)
Utslipp for norsk økonomisk aktivitet
09288: Klimagasser fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent (1990 - 2015)
09289: Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl. fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent (1990 - 2015)
09290: Svevestøv, organiske miljøgifter fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent (1990 - 2015)
09291: Tungmetaller fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent (kg) (1990 - 2015)
Avslutta tidsserier
09261: Klimagasser, forsurende gasser m.m., etter kilde og komponent (avslutta serie) (1973 - 2008)
10800: Klimagasser, etter kilde, energiprodukt og komponent (avslutta serie) (1980 - 2012)
10801: Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl., etter kilde, energiprodukt og komponent (avslutta serie) (1980 - 2012)
10802: Klimagasser fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent (avslutta serie) (1980 - 2012)
10803: Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl. fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent (avslutta serie) (1980 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken