Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07155: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (mill. kr), SN2007 (1985 - 2018)
07154: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (mill. kr), SN2007 (1985K1 - 2017K3)
08147: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft. Sesongjustert (2005=100), SN2007 (1990K1 - 2017K3)
08050: Antatte og påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart og registreringstidspunkt (mill. kr) (2002 - 2018)
04170: Påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart (mill. kr) (1985 - 2016)
09602: Påløpte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport, etter investeringsart (mill. kr) (2001K1 - 2017K2)
Avslutta tidsserier
05495: Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport (avslutta serie) (1985 - 2016)
04171: Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart (mill. kr) (avslutta serie) (1985K1 - 2015K1)
04172: Påløpte investeringskostnader til feltutbygging og felt i drift (mill. kr) (avslutta serie) (1985K1 - 2015K1)
03223: Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning (mill. kr), etter næring (SN2002) og varetype (avslutta serie) (1989K1 - 2009K1)
06545: Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning (mill. kr), SN2002 (avslutta serie) (1990 - 2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken