Kostnadsindeks for buss

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10152: Kostnadsindeks for buss (1. kvartal 2010=100) (2010K1 - 2017K2)
10151: Dieseldrevne busser. Kostnadsindeks (1. kvartal 2010=100) (2010K1 - 2017K2)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken