Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08264: Konjunkturbarometeret. Tendenser (1990K1 - 2017K3)
08265: Konjunkturbarometeret. Situasjonsvurderinger (1990K1 - 2017K3)
08266: Konjunkturbarometeret. Begrensende faktorer i produksjonen (1990K1 - 2017K3)
08267: Konjunkturbarometeret. Avledede indikatorer (1990K1 - 2017K3)
08268: Konjunkturbarometeret. Svarfordelinger for utvalgte indikatorer, etter næring (1990K1 - 2017K3)
Avslutta tidsserier
03295: Konjunkturbarometeret (diffusjonsindeks), etter næring og varetype (SN2002) (avslutta serie) (1988K1 - 2008K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken