Karakterer ved avsluttet grunnskole

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07495: Grunnskolepoeng, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå (F) (2009 - 2017)
07496: Standpunktkarakterer, etter fag, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå (F) (2009 - 2017)
07498: Eksamenskarakterer, etter fag, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå (2009 - 2017)
07497: Grunnskolepoeng, etter innvandringskategori og kjønn (2009 - 2017)
07499: Standpunktkarakterer, etter fag, innvandringskategori og kjønn (2009 - 2017)
07500: Eksamenskarakterer, etter fag, innvandringskategori og kjønn (2009 - 2017)
07501: Eksamens- og standpunktkarakterer, utvalgte fag, etter eierforhold og foreldrenes utdanningsnivå (2009 - 2017)
07502: Elever fordelt på standpunktkarakterer, etter fag, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå (2009 - 2017)
08533: Elever fordelt på standpunktkarakterer, etter fag, prøve og mestringsnivå på nasjonale prøver på 8. trinn (2010 - 2017)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken