Kredittindikatoren K3

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
06051: Publikums utanlandske lånegjeld (mill. kr) (avslutta serie) (2004M12 - 2011M12)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken