Kredittindikatoren K2

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06712: Transaksjoner, etter utvalgte låntakernæringer (1996M12 - 2017M06)
06713: Innenlandsk bruttogjeld, etter utvalgte låntakernæringer og valutaslag (mill. kr) (1995M12 - 2017M06)
06715: Innenlandsk bruttogjeld, etter låntakersektor og utvalgte valutaslag (mill. kr) (1987M12 - 2017M06)
06718: Innenlandsk bruttogjeld, etter låntakersektor, kredittkilde og utvalgte valutaslag (mill. kr) (1987M12 - 2017M06)
06716: Publikums innenlandske bruttogjeld (beholdninger og transaksjoner), etter utvalgte valutaslag (1985M12 - 2017M06)
06615: Publikums transaksjoner, etter kredittkilde (1987M12 - 2017M06)
06714: Transaksjoner og sesongjustert innenlandsk bruttogjeld, etter låntakersektor (1987M12 - 2017M06)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken