Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Friland
05144: Areal på friland sprøytet med ulike plantevernmidler, etter vekst (2001 - 2014)
11002: Bruk av plantevernmidler på friland, etter type middel (tonn) (2001 - 2014)
05143: Jordbruksbedrifter med sprøyting av ulike vekster på friland og areal sprøytet (2001 - 2014)
Veksthus
10172: Bruk av biologiske nytteorganismer i veksthus, etter vekst (2012 - 2015)
11355: Akkumulert behandlet areal, etter hovedtype av skadegjører og vekst (2015)
10170: Bruk av kjemiske plantevernmidler i veksthus, etter vekst (2012 - 2015)
10171: Areal behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter hovedtype av midler og vekst (2012 - 2015)
Avslutta tidsserier
07821: Bruk av biologiske midler i veksthus (2008)
07830: Bruk av kjemiske plantevernmidler i veksthus (2008)
07831: Areal av kulturer i veksthus som ble sprøytet med ulike hovedtyper kjemiske plantevernmidler (2008)
10175: Areal behandlet med biologiske nytteorganismer, etter hovedtype av skadegjører og vekst (2012 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken