Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03802: Ammekyr per 1. januar, etter buskapsstorleik (1998 - 2017)
05593: Kyr per 1. januar, etter buskapsstorleik (1998 - 2017)
03789: Mjølkekyr per 1. januar, etter buskapsstorleik (1998 - 2017)
03804: Alspurker per 1. januar, etter buskapsstorleik (1998 - 2017)
03803: Vinterfora sauer per 1. januar, etter buskapsstorleik (1998 - 2017)
03806: Høner per 1. januar, etter buskapsstorleik (1998 - 2017)
03710: Husdyr per 1. januar, etter husdyrslag (1990 - 2017)
03791: Husdyr per 1. januar, etter husdyrslag (F) (1998 - 2017)
03688: Jordbruksbedrifter med husdyr per 1. januar, etter husdyrslag (1990 - 2017)
03790: Jordbruksbedrifter med husdyr per 1. januar, etter husdyrslag (F) (1998 - 2017)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken