Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04428: Jordbruksbedrifter per 31. juli med korn og oljevekstar, etter storleik (avslutta serie) (1995 - 2012)
04431: Jordbruksbedrifter med mjølkeku per 31. juli, etter buskapsstorleik (avslutta serie) (1995 - 2012)
04426: Husdyr per 31. juli (avslutta serie) (1995 - 2012)
06306: Husdyrhald på økologisk drivne jordbruksbedrifter per 31. juli, etter husdyrslag (avslutta serie) (2002 - 2012)
04414: Jordbruksareal per 31. juli, etter bruken (dekar) (F) (avslutta serie) (1995 - 2012)
04415: Jordbruksareal, etter vekstar per 31. juli (dekar) (avslutta serie) (1995 - 2012)
06305: Jordbruksbedrifter med økologisk drift og økologisk godkjent drive jordbruksareal per 31. juli (avslutta serie) (2002 - 2012)
04427: Storfe, per 31. juli (F) (avslutta serie) (1995 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken