Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05634: Jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder (2007-2008 - 2016-2017)
07709: Jegere, etter kjønn, jaktutøvelse og bostedskommune (K) (2008-2009 - 2016-2017)
05668: Andel av den mannlige befolkningen som har jaktet, etter bostedskommune (K) (2004-2005 - 2016-2017)
05635: Jaktrapportering, etter bostedsfylke (F) (2003-2004 - 2016-2017)
03951: Jegere, etter jaktutøvelse og bostedsfylke (F) (2001-2002 - 2016-2017)
09497: Lisensjakt, etter dyreart og forvaltningsregion (2011-2012 - 2016-2017)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken