Registrerte jegere

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03508: Jegere, etter alder (K) (2001-2002 - 2016-2017)
03510: Jegere, etter kjønn (K) (2001-2002 - 2016-2017)
03440: Jegere, etter kjønn og alder (F) (2001-2002 - 2016-2017)
03442: Utenlandske jegere (2001-2002 - 2016-2017)
09285: Jegere i prosent av befolkning over 16 år, etter bostedsfylke og kjønn (F) (2001-2002 - 2016-2017)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken