Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08427: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn (2008 - 2016)
09435: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter alder og kjønn (2008 - 2016)
08432: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter programkommune og kjønn (K) (2013 - 2016)
08438: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland, kjønn og innvandringsår (personer) (2009 - 2016)
08440: Deltakere i introduksjonsprogrammet som har hatt lønnet arbeid ved siden av programdeltakelse, etter kjønn og status (2008 - 2016)
08436: Deltakere i introduksjonsprogrammet ved utgangen av året, etter kjønn og programstatus (F) (2008 - 2016)
08444: Personer som mottok introduksjonsstønad og var langtidsmottakere av sosialhjelp (F) (2008 - 2016)
08437: Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og tiltak (personer) (F) (2008 - 2016)
Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
10809: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn og aldersgrupper (2011 - 2015)
10824: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn (K) (B) (2011 - 2015)
10823: Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Status på arbeidsmarkedet i november, etter kjønn og landbakgrunn (2011 - 2015)
KOSTRA
06416: G1. Introduksjonsordningen, bydel - nøkkeltall (B) (2005 - 2016)
06179: G1. Introduksjonsordningen, bydel - grunnlagsdata (B) (2004 - 2016)
06026: G2. Introduksjonsordningen - nøkkeltall (K) (2005 - 2016)
06027: G2. Introduksjonsordningen - grunnlagsdata (K) (2004 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken