Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07285: Sysselsatte innvandrere 15-74 år, etter kjønn, bosted og landbakgrunn (K) (2008 - 2016)
07284: Sysselsatte innvandrere 15-74 år, etter kjønn, landbakgrunn/verdensregion og antall år bosatt i Norge (2008 - 2016)
11608: Sysselsatte etter kjønn, alder, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007) (2008 - 2016)
08435: Sysselsatte, etter bosettingsstatus, næring (SN2007) og landbakgrunn. 4. kvartal (2008K4 - 2016K4)
09837: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter landbakgrunn, kjønn og alder (2007 - 2016)
09633: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor (2011 - 2016)
11611: Sysselsatte, etter alder, kjønn, innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor (2011 - 2016)
10512: Virksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter næring (SN2007), andel innvandrere og ansattes landbakgrunn (2008 - 2016)
10510: Indikator for virksomheters bruk av innvandrere, etter innvandreres landbakgrunn (F) (2008 - 2016)
Avslutta tidsserier
06478: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, landbakgrunn og botid (avslutta serie) (2001K4 - 2008K4)
06479: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, bosted og landbakgrunn (K) (avslutta serie) (2001K4 - 2008K4)
03875: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter næring (SN94) og landbakgrunn (avslutta serie) (2001K4 - 2005K4)
03858: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og vestlig/ikke-vestlig landbakgrunn (K) (avslutta serie) (2001K4 - 2005K4)
03857: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter kjønn og landbakgrunn (avslutta serie) (2001K4 - 2005K4)
06480: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, landbakgrunn og næring (SN94) (avslutta serie) (2001K4 - 2008K4)
08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007) (avslutta serie) (2008 - 2016)
08898: Virksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter næring (SN2007),andel innvandrere og ansattes landbakgrunn (avslutta serie) (2008 - 2012)
08899: Indikator for virksomheters bruk av innvandrere, etter innvandreres landbakgrunn (F) (avslutta serie) (2008 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken