Holdninger til innvandrere og innvandring

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08778: Holdning til sju påstander om innvandrere (2002 - 2016)
08783: Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag? (2002 - 2016)
05916: Svar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere (2002 - 2016)
08784: Kontakt med innvandrere på ulike arenaer (2002 - 2016)
08790: Antall arenaer hvor en har kontakt med innvandrere (2002 - 2016)
Avslutta tidsserier
08779: Holdning til fire påstander om innvandrere (avslutta serie) (1993 - 2000)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken