Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07115: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 år, i prosent av arbeidsstyrken eller bosatte, etter landbakgrunn (verdensregion) og bostedskommune/-fylke (K) (2001K1 - 2017K3)
07116: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 år, i prosent av bosatte, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn (2001K1 - 2017K3)
07117: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter landbakgrunn og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken (2001K1 - 2017K3)
11152: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Kun absolutte tall (2014K4 - 2017K3)
11151: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og alder (2014K4 - 2017K3)
Avslutta tidsserier
06758: Arbeidstidsordninger, etter regularitet og næring (SN2002) i hovedarbeidsforholdet (avslutta serie) (2001 - 2008)
06732: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn (verdensregion) og bostedskommune/-fylke (K) (avslutta serie) (2002K1 - 2008K3)
06736: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn (avslutta serie) (2002K1 - 2008K3)
06735: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere 16-74 år, etter landbakgrunn og kjønn (avslutta serie) (2002K1 - 2008K3)
03774: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn (verdensregion) og bosted (K) (avslutta serie) (2002K1 - 2008K2)
05482: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn (avslutta serie) (2002K1 - 2008K2)
03727: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter landbakgrunn og kjønn (avslutta serie) (2001K3 - 2008K2)
07220: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Kun absolutte tall (avslutta serie) (2008K1 - 2014K2)
07282: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken (avslutta serie) (2007K4 - 2012K4)
07211: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og alder (avslutta serie) (2008K1 - 2014K2)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken