Innvandringsregulering - StatRes

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Ressursinnsats
08950: StatRes innvandringsregulering. Ressursinnsats, etter virksomhet (2007 - 2013)
08951: StatRes innvandringsregulering. Avtalte årsverk ekskl. lange fravær, etter virksomhet (2007 - 2013)
08993: StatRes innvandringsregulering. Enhetskostnader og produktivitet. Enhetskostnader i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (2007 - 2013)
Aktiviteter og tjenester
08952: StatRes innvandringsregulering. Behandlede saker i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (2007 - 2013)
08953: StatRes innvandringsregulering. Saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (median dager) (2007 - 2013)
09022: StatRes innvandringsregulering. Saksbehandlingstid i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (median måneder) (2007 - 2013)
09020: StatRes innvandringsregulering. Behandlede klager og omgjøringsanmodninger i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (2007 - 2013)
08955: StatRes innvandringsregulering. Klager og omgjøringsanmodninger til Utlendingsnemnda (UNE), etter avgjørelsesform (2007 - 2013)
Resultater
08954: StatRes innvandringsregulering. Innvilgelser i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (2007 - 2013)
09023: StatRes innvandringsregulering. Klager og omgjøringsanmodninger, tatt til følge i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (2007 - 2013)
Relaterte indikatorer
08988: StatRes innvandringsregulering. Innkomne saker til utlendingsforvaltningen (2007 - 2013)
08989: StatRes innvandringsregulering. Innvandringer til Norge (2007 - 2013)
08994: StatRes innvandringsregulering. Innvilgelser i utlendingsforvaltningen, etter sakstype (2007 - 2013)
08957: StatRes innvandringsregulering. Personer og plasser i mottak (2007 - 2013)
08987: StatRes innvandringsregulering. Returer, etter form (2007 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken