Innvandringsregulering - StatRes

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08952: StatRes innvandringsregulering. Aktiviteter og tjenester. Behandlede saker i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (2007 - 2012)
08953: StatRes innvandringsregulering. Aktiviteter og tjenester. Saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (median/ dager) (2007 - 2012)
09022: StatRes innvandringsregulering. Aktiviteter og tjenester. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (md.) (2007 - 2012)
09020: StatRes innvandringsregulering. Aktiviteter og tjenester. Behandlede klager og omgjøringsanmodninger i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (2007 - 2012)
08955: StatRes innvandringsregulering. Aktiviteter og tjenester. Klager og omgjøringsanmodninger til Utlendingsnemnda (UNE), etter avgjørelsesform (2007 - 2012)
08954: StatRes innvandringsregulering. Resultater. Innvilgelser i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (2007 - 2012)
09023: StatRes innvandringsregulering. Resultater. Klager og omgjøringsanmodninger, tatt til følge i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (2007 - 2012)
08988: StatRes innvandringsregulering. Relaterte indikatorer. Innkomne saker til utlendingsforvaltningen (2007 - 2012)
08989: StatRes innvandringsregulering. Relaterte indikatorer. Innvandringer til Norge (2007 - 2012)
08994: StatRes innvandringsregulering. Relaterte indikatorer. Innvilgelser i utlendingsforvaltningen, etter sakstype (2007 - 2012)
08957: StatRes innvandringsregulering. Relaterte indikatorer. Personer og plasser i mottak (2007 - 2012)
08987: StatRes innvandringsregulering. Relaterte indikatorer. Returer, etter form (2007 - 2012)
08950: StatRes innvandringsregulering. Ressursinnsats, etter virksomhet (2007 - 2012)
08951: StatRes innvandringsregulering. Avtalte årsverk ekskl. lange fravær, etter virksomhet (2007 - 2012)
08993: StatRes innvandringsregulering. Enhetskostnader og produktivitet. Enhetskostnader i Utlendingsdirektoratet, etter sakstype (kr) (2007 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken