Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Ressursinnsats - Avslutta tidsserier
08950: StatRes innvandringsregulering. Ressursinnsats, etter virksomhet (avslutta serie) (2007 - 2013)
08951: StatRes innvandringsregulering. Avtalte årsverk ekskl. lange fravær, etter virksomhet (avslutta serie) (2007 - 2013)
08993: StatRes innvandringsregulering. Enhetskostnader og produktivitet. Enhetskostnader i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (avslutta serie) (2007 - 2013)
Aktiviteter og tjenester - Avslutta tidsserier
08952: StatRes innvandringsregulering. Behandlede saker i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (avslutta serie) (2007 - 2013)
08953: StatRes innvandringsregulering. Saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (median dager) (avslutta serie) (2007 - 2013)
09022: StatRes innvandringsregulering. Saksbehandlingstid i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (median måneder) (avslutta serie) (2007 - 2013)
09020: StatRes innvandringsregulering. Behandlede klager og omgjøringsanmodninger i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (avslutta serie) (2007 - 2013)
08955: StatRes innvandringsregulering. Klager og omgjøringsanmodninger til Utlendingsnemnda (UNE), etter avgjørelsesform (avslutta serie) (2007 - 2013)
Resultater - Avslutta tidsserier
08954: StatRes innvandringsregulering. Innvilgelser i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (avslutta serie) (2007 - 2013)
09023: StatRes innvandringsregulering. Klager og omgjøringsanmodninger, tatt til følge i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (avslutta serie) (2007 - 2013)
Relaterte indikatorer - Avslutta tidsserier
08988: StatRes innvandringsregulering. Innkomne saker til utlendingsforvaltningen (avslutta serie) (2007 - 2013)
08989: StatRes innvandringsregulering. Innvandringer til Norge (avslutta serie) (2007 - 2013)
08994: StatRes innvandringsregulering. Innvilgelser i utlendingsforvaltningen, etter sakstype (avslutta serie) (2007 - 2013)
08957: StatRes innvandringsregulering. Personer og plasser i mottak (avslutta serie) (2007 - 2013)
08987: StatRes innvandringsregulering. Returer, etter form (avslutta serie) (2007 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken