Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
08135: Kontante overføringer til barnefamilier. Bosatte (F) (avslutta serie) (2009 - 2015)
08136: Kontante overføringer til barnefamilier per barn 0-17 år. 2015-kroner (F) (avslutta serie) (2004 - 2015)
08134: Kontante overføringer til barnefamilier. Bosatte (avslutta serie) (2004 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken