Selskapers inntekter og fradrag

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10334: Selvangivelsesregnskap for selskaper, etter sektor (2012 - 2015)
10450: Selvangivelsesregnskap for selskaper, etter skatteposisjon og sektor (2012 - 2015)
10335: Saldostatistikk for selskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper (2012 - 2013)
11182: Saldostatistikk for selskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper (2014 - 2015)
10451: Selvangivelsesregnskap for selskaper, etter næring (SN2007) (2012 - 2015)
10462: Skattemessige formuesverdier for privateide, ikke-finansielle aksjeselskaper (mill. kr) (2012 - 2015)
Avslutta tidsserier
03541: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper (avslutta serie) (2001 - 2006)
06465: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter eierskap (avslutta serie) (2005 - 2011)
06466: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter skatteposisjon (avslutta serie) (2005 - 2011)
03835: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper som omfattes av delingsmodellen (avslutta serie) (2001 - 2004)
03838: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Skattemessige verdier samt av- og nedskrivninger, etter saldogruppe (avslutta serie) (2001 - 2005)
06899: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper (avslutta serie) (2006 - 2011)
05604: Beregning av personinntekt for aktive eiere i aksjeselskaper (avslutta serie) (2001 - 2004)
07933: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter næring (SN2007) (avslutta serie) (2007 - 2011)
05623: Beregnet kapitalavkastningsgrunnlag for aksjeselskaper (mill. kr) (avslutta serie) (2001 - 2004)
05628: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Saldogruppe som prosent av total saldo, etter næring (SN2002) (avslutta serie) (2002 - 2005)
09744: Skattemessige formuesverdier for privateide aksjeselskaper (mill. kr) (avslutta serie) (2009 - 2011)
06898: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter næring (SN2002) (avslutta serie) (2006 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken