Energibruk i husholdningene

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10572: Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning, etter energibærere (1993 - 2012)
10573: Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning, etter hustype (1995 - 2012)
10574: Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning, etter størrelse på husholdningen (1995 - 2012)
10575: Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning, etter nettoinntekt (1995 - 2012)
10576: Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning, etter energibærer og byggeår (2009 - 2012)
10577: Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning, etter energibærer og region (2009 - 2012)
10578: Gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning, etter energibærer og boligareal (2009 - 2012)
10579: Husholdningenes energibruk, etter byggeår (2001 - 2012)
10580: Husholdningenes energibruk, etter region (2004 - 2012)
10581: Husholdningenes energibruk, etter boligareal (2004 - 2012)
10571: Husholdninger, etter type hovedoppvarmingskilde (prosent) (1994 - 2012)
10569: Energiforbruk i husholdninger, etter boligareal og om boligen har/ikke har varmpepumpe (2004 - 2012)
10570: Gjennomsnittlig energibruk i husholdninger, etter boligstørrelse og forekomst av varmepumpe (2004 - 2012)
10568: Husholdninger, etter type oppvarmingsutstyr bygningstype (prosent) (2001 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken