Harmonisert konsumprisindeks

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03700: Harmonisert konsumprisindeks for Norge (2015=100) (1996M01 - 2017M10)
10493: Harmonisert konsumprisindeks for Norge, med konstante avgifter (HKPI-CT) (2015=100) (2013M01 - 2017M10)
03702: Harmonisert konsumprisindeks for Norge (2015=100) (1996 - 2017)
10494: Harmonisert konsumprisindeks for Norge, med konstante avgifter (HKPI-CT) (2015=100) (2013 - 2016)
Avslutta tidsserier
08542: Harmonisert konsumprisindeks for utvalde europeiske land (prosent) (avslutta serie) (1997M01 - 2015M10)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken