Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03501: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt (K) (1987-1988 - 2016-2017)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken