Kommunehelsetenesta

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Årsverk
03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform (K) (2002 - 2016)
09750: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter sentralitet, virkeområde og avtaleform (1994 - 2016)
03808: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform (K) (2002 - 2016)
09751: Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetenesta, etter sentralitet, virkeområde og avtaleform (1994 - 2016)
KOSTRA
04930: E. Kommunehelse, bydel - nøkkeltall (B) (2004 - 2016)
04673: E. Kommunehelse, bydel - grunnlagsdata (B) (2004 - 2016)
04904: E. Kommunehelse - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
07793: E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall (K) (2000 - 2016)
04685: E. Kommunehelse - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
07798: E1. Konsern - Kommunehelse - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06495: E. Kommunehelse - kvalitet (K) (2004 - 2016)
Fastleger
07456: Fastleger, etter kjønn, innvandringskategori og alder (2002 - 2016)
07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet (2002 - 2016)
07470: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunestørrelse (2002 - 2016)
07388: Fastleger, etter innvandringskategori og pasientlistestatus (2002 - 2016)
07457: Fastleger, etter innvandringskategori (F) (2002 - 2016)
07386: Fastleger som er innvandrere, etter kjønn og grupper av fødeland (2002 - 2016)
Avslutta tidsserier
06358: Estimat av gjennomsnittlig antall kontakter og konsultasjoner i løpet av året, etter kjønn og alder (avslutta serie) (2005)
06361: Konsultasjoner, etter kjønn og klassifisert i grupper som akutt, kronisk og ikke syk (avslutta serie) (2005)
06360: Konsultasjoner med et utvalg viktige kroniske diagnoser i allmennpraksis, etter kjønn og diagnosenavn (avslutta serie) (2005)
06343: Pasienter med legekontakt, etter kjønn og alder (avslutta serie) (2005)
06349: Pasienter med legekontakt, etter kommunetype (avslutta serie) (2005)
06352: Pasientkontakter, etter listetilhørighet og kontakttype (avslutta serie) (2005)
06355: Pasientkontakter med diagnose, etter kjønn og diagnosegruppe (avslutta serie) (2005)
04720: Brutto utgifter per legeårsverk, etter kommunestørrelse (avslutta serie) (1999 - 2002)
04721: Kommunenes inntekter, etter kommunestørrelse (avslutta serie) (1999 - 2002)
04719: Netto utgifter per innbygger til primærlegetjenesten, etter kommunestørrelse (avslutta serie) (1999 - 2002)
04722: Totale offentlige utgifter til primærhelsetjenesten, per innbygger (kr) (avslutta serie) (2002)
03809: Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta (K) (avslutta serie) (2002 - 2009)
09749: Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta, etter utdanning (avslutta serie) (1994 - 2008)
07385: Fastleger som er innvandrere, etter fødeland (utvalgte land ) (avslutta serie) (2002 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken