Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10811: Helseutgifter, etter finansieringskilde og type tjeneste (mill. kr) (2011 - 2016)
10812: Helseutgifter, etter finansieringskilde (mill. kr) (2011 - 2016)
10813: Helseutgifter, etter produsent (mill. kr) (2011 - 2016)
10814: Helseutgifter, etter type tjeneste (mill. kr) (2011 - 2016)
10815: Sysselsatte, årsverk og timeverk, etter produsent (2002 - 2014)
Avslutta tidsserier
09782: Helseutgifter, etter finansieringskilde og type tjeneste (mill. kr) (avslutta serie) (2008 - 2013)
05369: Helseutgifter, etter finansieringskilde (mill. kr) (avslutta serie) (1997 - 2013)
05370: Helseutgifter, etter produsent (mill. kr) (avslutta serie) (1997 - 2011)
08200: Helseutgifter, etter type tjeneste (mill. kr) (avslutta serie) (1997 - 2013)
10439: Sysselsatte, årsverk og timeverk, etter produsent (avslutta serie) (2002 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken