Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Barns helse- og levekår
06635: Sykelighet blant barn. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og alder (prosent) (2005 - 2012)
06651: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk blant barn, etter kjønn og alder (prosent) (2005 - 2012)
08626: Bruk av helsetjenester blant barn, etter kjønn og alder (2005 - 2012)
08627: Funksjonsevne blant barn, etter kjønn og alder (2005 - 2012)
06656: Sosial kontakt og boforhold blant barn, etter kjønn og alder (prosent) (2005 - 2012)
06658: Levevaner blant barn, etter kjønn og alder (prosent) (2005 - 2012)
Levevaner og sosial kontakt
06181: Levevaner, etter kjønn og alder (prosent) (1998 - 2015)
11277: Levevaner, etter kjønn (F) (2015)
07743: Levevaner, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
08250: Levevaner, etter alder og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
06190: Levevaner, etter kjønn og familiefase (prosent) (1998 - 2015)
06188: Levevaner, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
08275: Levevaner, etter alder og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
06189: Levevaner, etter kjønn og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
08284: Levevaner, etter alder og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
04306: Sosial kontakt, etter kjønn og alder (prosent) (1998 - 2015)
07740: Sosial kontakt, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
08248: Sosial kontakt, etter alder og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
04310: Sosial kontakt, etter kjønn og familiefase (prosent) (1998 - 2015)
04308: Sosial kontakt, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
08273: Sosial kontakt, etter alder og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
04309: Sosial kontakt, etter kjønn og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
08282: Sosial kontakt, etter alder og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
10204: Sosial kontakt, etter kjønn og økonomisk status (prosent) (2012 - 2015)
Sykelighet, symptomer og medisinbruk
11190: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og alder (1998 - 2015)
11191: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og utdanningsnivå (2015)
11192: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og utdanningsnivå (2002 - 2015)
11193: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og familiefase (1998 - 2015)
11194: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og bostedsstrøk (2015)
11195: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og bostedsstrøk (2015)
11231: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn (F) (2015)
11196: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og landsdel (1998 - 2015)
11197: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og landsdel (2015)
11283: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn (F) (2015)
04432: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og alder (prosent) (1998 - 2015)
07742: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
08249: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter alder og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
04438: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og familiefase (prosent) (1998 - 2015)
04436: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
08274: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter alder og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
04437: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
08283: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter alder og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
Funksjonsevne
04226: Funksjonsevne, etter kjønn og alder (prosent) (1998 - 2015)
11279: Funksjonsevne, etter kjønn (F) (2015)
07739: Funksjonsevne, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
08247: Funksjonsevne, etter alder og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
04229: Funksjonsevne, etter kjønn og familiefase (prosent) (1998 - 2015)
04227: Funksjonsevne, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
08272: Funksjonsevne, etter alder og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
04228: Funksjonsevne, etter kjønn og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
08281: Funksjonsevne, etter alder og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
Bruk av helsetjenester
11201: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og alder (1998 - 2015)
11202: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (2002 - 2015)
11203: Bruk av helsetjenester, etter alder og utdanningsnivå (2002 - 2015)
11204: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og familiefase (1998 - 2015)
11205: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og bostedsstrøk (2002 - 2015)
11206: Bruk av helsetjenester, etter alder og bostedsstrøk (2002 - 2015)
11227: Bruk av helsetjenester, etter kjønn (F) (2015)
11207: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og landsdel (1998 - 2015)
11208: Bruk av helsetjenester, etter alder og landsdel (2015)
Omsorg
11281: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn (F) (2015)
06182: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og alder (1998 - 2015)
07746: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og utdanningsnivå (2002 - 2015)
08251: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter alder og utdanningsnivå (2002 - 2015)
06186: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og familiefase (1998 - 2015)
06184: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og bostedsstrøk (2002 - 2015)
08276: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter alder og bostedsstrøk (2002 - 2015)
06185: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter kjønn og landsdel (1998 - 2015)
08285: Omsorgsbehov og mottatt omsorg, etter alder og landsdel (1998 - 2015)
07745: Omsorgsarbeid, etter kjønn og utdanningsnivå (2002 - 2015)
08252: Omsorgsarbeid, etter alder og utdanningsnivå (2002 - 2015)
04450: Omsorgsarbeid, etter kjønn og familiefase (2012 - 2015)
07700: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og alder (2008 - 2015)
07702: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og bostedsstrøk (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier - Sykelighet, symptomer og medisinbruk
04168: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og alder (1998 - 2012)
07736: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og utdanningsnivå (2002 - 2012)
08244: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og utdanningsnivå (2002 - 2012)
04283: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og familiefase (1998 - 2012)
04279: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og bostedsstrøk (2002 - 2012)
08269: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og bostedsstrøk (2002 - 2012)
04282: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og landsdel (1998 - 2012)
08278: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og landsdel (1998 - 2012)
Avslutta tidsserier - Bruk av helsetjenester
04217: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og alder (prosent) (1998 - 2012)
07737: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2012)
08245: Bruk av helsetjenester, etter alder og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2012)
04220: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og familiefase (prosent) (1998 - 2012)
04218: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2012)
08270: Bruk av helsetjenester, etter alder og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2012)
04219: Bruk av helsetjenester, etter kjønn og landsdel (prosent) (1998 - 2012)
08279: Bruk av helsetjenester, etter alder og landsdel (prosent) (1998 - 2012)
07261: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og alder (prosent) (2002 - 2012)
07738: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2012)
08246: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter alder og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2012)
07264: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og familiefase (2002 - 2012)
07262: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og bostedsstrøk (2002 - 2012)
08271: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter alder og bostedsstrøk (2002 - 2012)
07263: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter kjønn og landsdel (2002 - 2012)
08280: Bruk av tannlege, fysioterapeut og andre helsetjenester, etter alder og landsdel (2002 - 2012)
Avslutta tidsserier - Omsorg
07701: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) (2008)
07703: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og alder (avslutta serie) (2008)
07705: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og bostedsstrøk (avslutta serie) (2008)
07704: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) (2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken