Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10507: Avling og areal av ymse hagebruksvekstar (2010 - 2016)
10508: Avling av frukt, hagebær og grønsaker (tonn) (2010 - 2016)
Avslutta tidsserier
06046: Avling av ymse hagebruksvekstar (avslutta serie) (1996 - 2009)
06049: Avling av frukt, hagebær og grønsaker (tonn) (avslutta serie) (1996 - 2009)
09260: Produksjon av grønsaker og bær i veksthus (avslutta serie) (1998 - 2010)
09274: Produksjon av potteplanter, dekorasjonsplanter, snittblomster og utplantingsplanter, etter art (avslutta serie) (2010)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken