Forsikringsmeglere (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04160: Forsikringsmeglere. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) (1997 - 2005)
04161: Forsikringsmeglere. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) (1997 - 2005)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken