Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Årlige tall
08489: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (2005 - 2016)
08490: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (2005 - 2016)
08491: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (2005 - 2016)
08492: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (2005 - 2016)
08493: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (2005 - 2016)
07693: Livsforsikring. Premier og erstatninger, etter bransje (mill. kr.) (1997 - 2016)
11580: Skadeforsikring. Premier og erstatninger, etter bransje (mill. kr) (2012 - 2016)
Kvartalsvise tall
07505: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (1997K4 - 2017K3)
07506: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (1997K4 - 2017K3)
09583: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (1997K4 - 2017K3)
07507: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (1997K4 - 2017K3)
07508: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (1997K4 - 2017K3)
Avslutta tidsserier
04183: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) (1990 - 2008)
04083: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) (1997K4 - 2009K2)
04184: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) (1995 - 2008)
04084: Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) (1997K4 - 2009K2)
04187: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie) (1995 - 2008)
04087: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie) (1997K4 - 2009K2)
07509: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie) (1997K4 - 2011K4)
04185: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) (1990 - 2008)
04085: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) (1997K4 - 2009K2)
04186: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) (1995 - 2008)
04086: Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) (1997K4 - 2009K2)
07694: Skadeforsikring. Premier og erstatninger, etter bransje (mill. kr.) (avslutta serie) (1997 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken