Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Foretaksdemografi
07195: Foretak og ansatte (1.1.), unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (F) (2008 - 2016)
07196: Foretak (1.1.), unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K) (2008 - 2016)
07197: Nye foretak og ansatte, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform, antall ansatte og nyetablering/eierskifte (F) (2008 - 2016)
06104: Nye foretak og ansatte, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter nyetablering/eierskifte og antall ansatte (K) (2001 - 2016)
08774: Opphørte foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og type opphør (K) (2008 - 2015)
Nye foretak, kvartal
09028: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (2008K1 - 2017K2)
08076: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (K) (2008K1 - 2017K2)
Foretak, omsetning og sysselsetting
08228: Foretak, omsetning og sysselsatte, unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall sysselsatte (F) (2008 - 2015)
08229: Foretak, unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall sysselsatte (K) (2008 - 2015)
Foretak etter kjennetegn ved de ansatte
08479: Foretak (1.1.), etter de ansattes kjønn og foretakenes næring (SN2007) (2009 - 2015)
08480: Nyetableringer, etter de ansattes kjønn og foretakenes næring (SN2007) (2009 - 2015)
08481: Høyvekstforetak, etter de ansattes kjønn og foretakenes næring (SN2007) (2006-2009 - 2012-2015)
Avslutta tidsserier
03204: Foretak (1.1.) unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN94), organisasjonsform og antall ansatte (F) (avslutta serie) (2001 - 2008)
06102: Foretak (1.1.) unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2002), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie) (2001 - 2008)
03219: Foretak (unntatt offentlig forvaltning), etter næring (SN94), organisasjonsform og antall sysselsatte (F) (avslutta serie) (2000 - 2008)
06705: Foretak unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2002), organisasjonsform og antall sysselsatte (K) (avslutta serie) (2000 - 2008)
03206: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring, organisasjonsform, antall ansatte og nyetablering/eierskifte (F) (avslutta serie) (2001 - 2008)
03210: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN94), organisasjonsform, nyetablering/eierskifte (K) (avslutta serie) (2001K1 - 2008K4)
07224: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform, nyetablering/eierskifte (K) (avslutta serie) (2008K1 - 2009K4)
03690: Opphørte foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene (K) (avslutta serie) (2001 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken