Befolkningsframskrivinger

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
11167: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn, alder, innvandringskategori og landbakgrunn, i 15 alternativer (2016 - 2100)
11168: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B) (2016 - 2040)
11169: Framskrevet antall innvandrere 1. januar, etter landbakgrunn og botid, i 5 alternativer (2016 - 2100)
11170: Framskrevne befolkningsendringer, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 9 alternativer (2015 - 2100)
11171: Framskrevet fruktbarhet, etter innvandringskategori og landbakgrunn, i 3 alternativer (2015 - 2100)
11172: Framskrevet forventet levealder, for menn, kvinner og samlet for begge kjønn, i 3 alternativer (2015 - 2100)
11173: Framskrevet antall fødte og døde, i 9 alternativer (F) (2015 - 2040)
11094: Framskrevet forventet dødssannsynlighet (per 1 000), etter kjønn og alder, i 3 alternativer (2016 - 2100)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken