Folkemengde og befolkningsendringar

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Kvartalsvise tal
01222: Folkemengd og kvartalsvise endringar (K) (1997K4 - 2017K3)
01223: Folkemengd og endringar hittil i år (K) (1997K4 - 2017K3)
07236: Middelfolkemengd og befolkningsendringar per 1 000 innbyggjarar (1997K4 - 2017K3)
11327: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgerskap (2007K1 - 2017K3)
Årlege tal, per 1. januar
07459: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K) (1986 - 2017)
10826: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (B) (2001 - 2017)
04317: Folkemengde, etter grunnkrets (G) (1999 - 2017)
03031: Folkemengde, etter kjønn, tiårige aldersgrupper og sivilstand. 1. januar (F) (1986 - 2017)
03027: Folkemengde, etter sivilstand (K) (1986 - 2017)
11366: Folkemengde, etter statsborgerskap (K) (B) (2016 - 2017)
05196: Folkemengde, etter kjønn, alder og statsborgerskap (1977 - 2017)
05328: Folkemengde, etter kjønn, sivilstand og statsborgerskap (2000 - 2017)
06089: Folkemengde, etter alder (prosent). 1. januar (B) (2001 - 2017)
11342: Folkemengde og areal (K) (2007 - 2016)
05231: Beregnet folkemengde 31. desember og beregnet folketilvekst i året (K) (2009 - 2016)
03037: Middelfolkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand (F) (1987 - 2016)
Årlege tal, historiske tidsserier
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) (1951 - 2017)
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (1735 - 2017)
10211: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder (1846 - 2017)
05813: Folkemengde, etter kjønn og sivilstand (1769 - 2017)
05810: Folkemengde, etter kjønn og alder (1845 - 2017)
Avslutta tidsserier
10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) (1906 - 1968)
05839: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder opp til 118 år (avslutta serie) (1846 - 2009)
05807: Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand (avslutta serie) (1801 - 1990)
05753: Folkemengde, etter kjønn, ettårig alder og sivilstand (avslutta serie) (1950 - 1985)
06087: Folkemengde, etter kjønn og alder. 1. januar (B) (avslutta serie) (2001 - 2015)
05814: Folkemengde, etter statsborgerskap (avslutta serie) (1910 - 1993)
05811: Middelfolkemengde, etter kjønn og alder (avslutta serie) (1846-1850 - 1991-1995)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken