Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09745: Fødte, etter kjønn (1986 - 2016)
04231: Levendefødte, etter kjønn (K) (1972 - 2016)
05531: Levendefødte, etter måned (1966 - 2016)
05525: Levendefødte, etter mors samlivsstatus (F) (2002 - 2016)
05527: Levendefødte, med samboerforeldre, i prosent av alle levendefødte i samliv (F) (2002 - 2016)
08451: Levendefødte, etter paritet, mors samlivsstatus (F) (2002 - 2016)
08450: Levendefødte og dødfødte utenfor ekteskap og antall levendefødte gutter per 100 jenter (barn) (1986 - 2016)
Enkeltfødsler og flerfødsler
05532: Enkeltfødsler og flerfødsler (1946 - 2016)
08467: Enkeltfødsler og flerfødsler, etter kjønn (2001 - 2016)
Fødealder
06990: Levendefødte, etter morens alder (F) (1972 - 2016)
05530: Foreldrenes gjennomsnittlige fødealder (F) (1999 - 2016)
05526: Foreldrenes gjennomsnittsalder og samlivsstatus ved barnets fødsel (F) (2001 - 2016)
08453: Mors gjennomsnittsalder ved første barns fødsel i ekteskap og hypotetisk fødealder (år) (1987 - 2016)
07872: Foreldrenes gjennomsnittlige fødealder ved første barns fødsel (1961 - 2016)
Barnetall
05523: Levendefødte, etter barnets nummer (1978 - 2016)
Fruktbarhetstall og fruktbarhetsrater
04232: Samlet fruktbarhetstall, kvinner (F) (1968 - 2016)
07871: Samlet fruktbarhetstall, menn (F) (2000 - 2016)
08452: Aldersavhengige fruktbarhetsrater. Levendefødte per 1 000 menn, etter alder (2000 - 2016)
08555: Aldersavhengige fruktbarhetsrater (1986 - 2016)
08454: Reproduksjonstall (1961 - 2016)
Historiske befolkningsendringer
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) (1951 - 2017)
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (1735 - 2017)
Levealder
05797: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn (F) (1971-1975 - 2011-2015)
05862: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og utvalgte alderstrinn (1821-1830 - 2011-2015)
05375: Forventet gjenstående levetid, etter kjønn og alder (1986 - 2016)
07902: Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder (1966 - 2016)
Avslutta tidsserier
05834: Levendefødte, etter morens alder (prosent) (avslutta serie) (1871-1875 - 1986-1990)
05842: Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne innen utvalgte aldere, for årskull av kvinner (1-årskohorter) (avslutta serie) (1820 - 1970)
05844: Aldersavhengige fruktbarhetsrater for gifte kvinner (avslutta serie) (1871-1875 - 1986-1990)
08556: Samlet fruktbarhetstall og aldersavhengige fruktbarhetsrater for 5-årsperioder (avslutta serie) (1846-1850 - 1986-1990)
05841: Nettoreproduksjonstall og fødealder for 5-årsperioder (avslutta serie) (1846-1850 - 1986-1990)
05843: Nettoreproduksjonstall og fødealder for årskull av kvinner (5-årskohorter) (avslutta serie) (1821-1825 - 1971-1975)
10759: Befolkningsendringer, etter kjønn og bygder/byer (K) (avslutta serie) (1906 - 1968)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken