Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09917: Folkemengde, etter hovedinntektskilde, kjønn og alder (K) (B) (2011)
09918: Folkemengde, etter hovedinntektskilde, husholdningsstatus og kjønn (F) (2011)
09919: Personer 19 år og over, etter hovedinntektskilde, husholdningstype og kjønn (F) (2011)
09920: Personer 19 år og over, etter hovedinntektskilde og aktivitetsstatus (2011)
09921: Personer 19 år og over, etter hovedinntektskilde og alder (prosent) (2011)
09922: Folkemengde, etter hovedinntektskilde, kjønn og alder (prosent) (2011)
09923: Folkemengde, etter hovedinntektskilde og husholdningsstatus (prosent) (2011)
Avslutta tidsserier
04452: Inntekt etter skatt i privathusholdninger, etter husholdningstype (kr) (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04455: Inntekt etter skatt i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (kr) (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04460: Inntekt etter skatt for par med barn i enfamiliehusholdninger, etter antall barn (0-17 år) (kr) (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04459: Inntekt etter skatt i privathusholdninger, aleneboende og par uten barn, etter alder (kr) (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04458: Privatusholdninger, etter inntekt og skatt, gruppert (K) (B) (avslutta serie) (2001)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken