Folke- og boligtellingen, boliger

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Folkemengde
09795: Folkemengde, etter kjønn, alder og boform (K) (B) (2011)
Alle boliger
09796: Boliger i alt og bebodde boliger, etter bygningstype og husets byggeår (K) (B) (2011)
Bebodde boliger
10184: Bebodde boliger, etter bygningstype (G) (2011)
09798: Bebodde boliger, etter antall rom, bruksareal og antall beboere (K) (B) (2001 - 2011)
09799: Bebodde boliger, etter bygningstype, bruksareal og type eierskap (K) (B) (2001 - 2011)
10185: Bebodde boliger, etter husets byggeår (G) (2011)
09800: Bebodde boliger, etter husets byggeår og bruksareal (K) (B) (2001 - 2011)
09801: Bebodde boliger, etter husets byggeår og type eierskap (K) (B) (2001 - 2011)
09802: Bebodde boliger, etter bad, WC og husets byggeår (K) (B) (2001 - 2011)
09803: Bebodde boliger, etter plassering i bygningen (etasje), heis og alder på eldste beboer (K) (B) (2011)
09804: Bebodde boliger, etter bygningstype og antall rom og kjøkken (K) (B) (2001 - 2011)
09805: Bebodde boliger, etter bygningstype og bruksareal per bosatt (K) (B) (2011)
09806: Bebodde boliger, etter bygningstype og antall rom per bosatt (K) (B) (2011)
09807: Bebodde boliger, etter antall boliger i bygningen og byggeår (K) (B) (2011)
09808: Bebodde boliger og bosatte, etter bygningstype (K) (1980 - 2011)
Privathusholdninger
09706: Privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn, antall rom og kjøkken (K) (B) (2001 - 2011)
Personer i privathusholdninger
09809: Personer i privathusholdninger, etter alder, og bad og WC i boligen (K) (B) (2001 - 2011)
09810: Personer i privathusholdninger, etter alder, boligens byggeår og bygningstype (K) (B) (2001 - 2011)
09811: Personer i privathusholdninger, etter alder, antall rom og kjøkken i boligen (K) (B) (2001 - 2011)
09812: Personer i privathusholdninger, etter alder og husholdningens eierstatus (K) (B) (2001 - 2011)
09813: Personer i privathusholdninger, etter alder, boligens plassering i bygningen (etasje) og heis (K) (B) (2011)
09814: Personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn, antall rom og kjøkken i boligen (K) (B) (2001 - 2011)
09815: Personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse/antall barn og husholdningens eierstatus (K) (B) (2001 - 2011)
Avslutta tidsserier
03146: Boliger, etter antall rom, bruksareal og antall beboere (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04294: Boliger, etter antall rom og antall bosatte (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04301: Boliger, etter byggeår, bruksareal (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04300: Boliger, etter husets byggeår, bygningstype (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04302: Boliger, etter byggeår og eieform (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04303: Boliger, etter husets byggeår og oppvarmingssystem (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03176: Boliger, etter bygningstype, bruksareal og eie/leie (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03112: Boliger, etter bygningstype, byggeår og systemer for oppvarming (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04295: Boliger, etter bygningstype, eieform (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04293: Boliger, etter bygningstype og antall rom (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03145: Boliger, etter eie/leie og alder eldste beboer (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04296: Boliger, etter eieform til bolig og bruksareal (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04297: Boliger, etter eieform til bolig og husholdningstype (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04305: Boliger, etter sanitærutstyr (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03178: Boliger, etter tilgang for rullestol, etasjer/heis og sanitærutstyr (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04307: Boliger, etter tilgjengelighet for rullestol (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04324: Bosatte, etter alder og antall bosatte i boligen (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04318: Bosatte, etter alder og antall rom/kjøkken (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04311: Bosatte, etter alder og bygningstype (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04321: Bosatte, etter alder og eieform til bolig (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04319: Bosatte, etter alder og husets byggeår (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04320: Bosatte, etter alder og sanitærutstyr i boligen (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04323: Bosatte, etter alder og tilgjengelighet for rullestol i boligen (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04365: Personer 67 år og over, etter alder, husholdningsstørrelse og antall rom i boligen (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04364: Personer 67 år og over, etter alder, husholdningsstørrelse og bygningstype (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04367: Personer 67 år og over, etter alder, husholdningsstørrelse og eieform bolig (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04368: Personer 67 år og over, etter alder, husholdningsstørrelse og etasjer/heis (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04366: Personer 67 år og over, etter alder, husholdningsstørrelse og husets byggeår (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04373: Personer 67 år og over, etter alder, husholdningsstørrelse og oppvarming av boligen (K) (B) (avslutta serie) (2001)
04369: Personer 67 år og over, etter alder, husholdningsstørrelse og tilgjengelighet for rullestol (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03179: Personer i privatboliger, etter alder, boligens byggeår og bygningstype (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03185: Personer i privatboliger, etter alder, sanitærutstyr i boligen og tilgang for rullestol i boligen (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03184: Personer i privatboliger, etter antall rom og kjøkken i boligen (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03183: Personer i privathusholdninger, etter alder og eie/leie av bolig (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03195: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype og antall rom/kjøkken i boligen (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03186: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype og eie/leie av bolig (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03151: Privathusholdninger, etter alder eldste person, barn, eie/leie av bolig, etasjer og heis (K) (B) (avslutta serie) (2001)
03152: Privathusholdninger, etter alder eldste person, barn, tilgjengelighet for rullestolbruker, hage og balkong/veranda/terrasse (K) (B) (avslutta serie) (2001)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken