Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Alle flyttinger (innenlandske og fra og til utlandet)
05539: Alle flyttinger. Innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet, etter kjønn og alder (F) (2004 - 2016)
09498: Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet (F) (2005 - 2016)
09588: Alle flyttinger til/fra hele landet, fylker og kommuner (K) (2002 - 2016)
Innenlandske flyttinger
05471: Innenlandsk innflytting, utflytting og nettoinnflytting (K) (1994 - 2016)
05541: Innenlandske flyttinger, etter aldersgrupper (F) (2004 - 2016)
05540: Innenlandske flyttinger, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper (2000 - 2016)
07210: Innenlandsk nettoinnflytting til kommuner, etter innvandrerkategori (K) (2008 - 2016)
09585: Innenlandske flyttinger, etter flytteregion og kjønn (1957 - 2016)
09586: Innenlandske flyttinger, etter flytteregion og kjønn (1951-1955 - 2011-2015)
09587: Innenlandske flyttinger, etter flytteregion, kjønn og alder (2005 - 2016)
09590: Flyttinger innenfor kommunene (K) (2003 - 2016)
Flyttinger fra og til utlandet
05869: Flyttinger fra og til utlandet (1958 - 2016)
05395: Flyttinger fra og til utlandet og nettoinnflytting, etter kjønn (1958 - 2016)
05426: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring (K) (1999 - 2016)
05870: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter land (1961-1965 - 1986-1990)
07822: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter fra- og tilflyttingsland (1967 - 2016)
10677: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter landbakgrunn og fra- og tilflyttingsland (2005 - 2016)
05476: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgerskap (2003 - 2016)
05394: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap (1958 - 2016)
05756: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter kjønn, alder og sivilstand, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap (1985 - 2016)
09203: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter kjønn og alder (2001 - 2016)
09204: Innvandring og utvandring, etter landsdel og statsborgerskap (2010 - 2016)
09201: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og fraflyttings-/tilflyttingsland (2005 - 2016)
Historiske befolkningsendringer
06913: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (K) (1951 - 2017)
05803: Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret (1735 - 2017)
Avslutta tidsserier
05868: Innenlandske flyttinger, etter kjønn (avslutta serie) (1957 - 1992)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken