Fjernvarme og fjernkjøling

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Fjernvarme
04727: Fjernvarmebalanse (GWh) (1983 - 2016)
04730: Forbruk av brensel til bruttoproduksjon av fjernvarme, etter energikilde (GWh) (1983 - 2016)
04729: Tekniske og økonomiske hovedtall for fjernvarme (1987 - 2016)
09469: Nettoproduksjon av fjernvarme, etter varmesentral (GWh) (1999 - 2016)
Fjernkjøling
10658: Forbruk av fjernkjøling (GWh) (2003 - 2016)
10659: Salgsinntekter og gjennomsnittspris fjernkjøling (2012 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken