Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07811: Fiskarar, etter fiske som leveveg (F) (1945 - 2016)
07842: Registrerte fiskefartøy med motor, etter lengd (F) (1945 - 2016)
08867: Fangst, etter fiskefartøyet sin heimstadskommune og hovudgruppe av fangstarter (K) (2000 - 2016)
08868: Fangst, etter fiskefartøyet sin landingskommune og hovudgruppe av fangstarter (K) (2000 - 2016)
05278: Fangst, etter fiskeslag (1977 - 2016)
06367: Fangst, etter fiskeslag og ny bruksinndeling (2000 - 2016)
11516: Fangst, etter fiskeslag bruken av fangsten. Utanlandske fiskefartøy (2000 - 2016)
08179: Fiskebestandar, etter fiskeslag (1950 - 2015)
08204: Gjennomsnittleg pris for fisk ved sal frå fiskar, etter art (kr per kg) (1998 - 2016)
08288: Bedrifter, sysselsette, verdi av tilverking mv. innan fiskeforedling, etter næringsgruppe (SN2007) (F) (2007 - 2015)
08223: Sel- og kvalfangst (1968 - 2012)
Avslutta tidsserier
07857: Registrerte fiskefartøy, etter lengd (F) (avslutta serie) (1977 - 1994)
07858: Registrerte fiskefartøy med maskin, etter lengd (F) (avslutta serie) (1946 - 1976)
08222: Fangst, etter hovudgrupper av fangstarter og fangstområde (avslutta serie) (2008 - 2010)
06356: Fangst, etter fiskefartøyet sin heimstadskommune og hovudgruppe av fangstarter (K) (avslutta serie) (2005 - 2009)
05998: Fangst, etter viktigaste fiskeslag I (avslutta serie) (1866 - 1907)
05463: Fangst, etter viktigaste fiskeslag II (avslutta serie) (1908 - 1976)
03887: Fangst, etter fiskeslag og bruk. Førebelse tal (avslutta serie) (2003 - 2005)
03888: Fangst, etter fiskeslag og bruk. Første halvår. Førebelse tal (avslutta serie) (2001 - 2006)
06576: Fangst, etter fiskeslag og ny bruksinndeling. Første halvår. Førebelse tal (avslutta serie) (2007H1 - 2009H1)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken