Finansielle sektorregnskaper

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10706: Finansielle sektorregnskaper, etter sektor, finanspost og motsektor (mill. kr) (1995K4 - 2017K2)
10788: Finansielle sektorregnskaper, etter sektor, finanspost og motsektor (mill. kr) (1995 - 2016)
09477: Finansielle sektorregnskaper. Husholdningenes gjelds- og fordringsrater (1996K4 - 2017K2)
Institusjonelt sektorregnskap
11123: Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet (mill. kr) (1996 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken